Airbnb inte tvungen följa fransk mäklarlag

30 april 2019

Bostadsmäklartjänsten Airbnb, som är skriven i Irland, behövde inte följa en fransk fastighetsmäklarlag som begränsar dess fria rörelse som en internettjänst.

Det anser EU-domstolens generaladvokat Maciej Szupunar i ett yttrande i dag tisdag. Orsaken är att Frankrike i det aktuella fallet inte anmält till varken Irland eller EU-kommissionen att man har en sådan nationell lag. Men om de villkoren är uppfyllda kan medlemsstater ha nationella regler som kan påverka internetföretag från andra medlemsstater.


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER