Alla missade anta EU-direktiv för att skydda visselblåsare

22 december 2021

Inte ett enda EU-land har klarat tidsfristen den 17 december för att införliva visselblåsare -direktivet i nationell lagstiftning, som är avsett att öka skyddet för dem som rapporterar brott mot EU-lagstiftningen. Direktivet antogs av medlemsländerna på EU-nivå redan 2019 men de nya reglerna måste också införas i nationell lag, rapporterar Euractiv.