Alliansens satsningar på forskning får kritik av OECD

17 november 2015
Uppdaterad: 6 februari 2017
OECD underkänner i en ny rapport satsningar på forskning som Alliansregeringen gjorde. OECD ser brist på styrning och visioner som ska lyfta Sverige som forskningsland, i den allt hårdare internationella konkurrensen.Läs mer