Allt färre ansöker om fria utsläppsrätter

2 oktober 2019

Antalet företag som ansöker om gratis utsläppsrätter inför nästa handelsperiod har minskat med nästan 20 procent i Sverige, från 640 till 520 stycken.

– EU-reglerna har förändrats så att färre branscher har rätt till fri tilldelning, samtidigt som det totala antalet fria utsläppsrätter har minskat. Fler företag bedömer nu att de inte vill söka tilldelning, säger chefen för Naturvårdsverkets utsläppshandelsenhet Fredrik Hannerz till TT/GP.