Amerikanska IT-jättar följer inte EU-regler

15 februari 2018

Facebook, Twitter och Google+ gör inte tillräckligt för att fullt ut följa EU:s konsumentlagstiftning. I mars förra året uppmanade EU-kommissionen och konsumentorganisationer bolagen att åtgärda problem med bland annat avtalsvillkor som inte var förenliga med EU:s regler. Bolagen har vidtagit vissa åtgärder men inte tillräckligt.

– Det är oacceptabelt att reglerna inte följs till fullo och att det tar så lång tid. EU:s konsumentregler måste följas och om företag inte följer dem ska de få sanktioner, sade konsumentkommissionären Vera Jourová i ett skriftlig uttalande på torsdagen.