Annons

Andel som lever i allvarlig fattigdom i EU fortsätter sjunka

8 maj 2019

Andelen EU-invånare som lever i allvarlig materiell fattigdom sjönk till 6,2 procent under 2018, visar ny statistisk från Eurostat. Därmed fortsätter den nedåtgående trenden som man sett  sedan 2012 då andelen var uppe i cirka 10 procent. Sverige är precis som tidigare år det EU-land med minst andel befolkning i allvarlig materiell fattigdom – 1,1 procent. Dock är de senaste svenska siffrorna från 2017. EU definierar begreppet allvarlig materiell fattigdom som oförmåga att klara fyra av nio grundläggande utgifter.