Annons

Ännu ingen ny rumänsk kommissionärskandidat

30 oktober 2019
Uppdaterad: 30 oktober 2019

EU-parlamentet underkände Rumäniens första kommissionärskandidat på grund av misstänkta intressekonflikter och oredovisade inkomster. Sedan dess har landets regering fallit och ett bråk uppstått inom partierna och mellan den avgående premiärministern och presidenten vilket gjort att landet inte kunnat nominerat en ny kandidat. De två andra länderna som fick sina första kandidater underkända, Ungern och Frankrike, har presenterat nya aspiranter. Ursprungligen skulle den nya EU-kommissionen tillträda på fredag men väntas tidigast kunna göra det 1 december.