Antalet flyktingar i världen – halva EU

2 november 2018
Uppdaterad: 2 november 2018

FN:s senaste siffra på hur många människor som är på flykt någonstans undan svält, krig och våld, politisk förföljelse, brist på jobb eller naturkatastrofer, är 258 miljoner. Det motsvarar ungefär hälften av EU-ländernas befolkning. Sedan år 2000 har antalet på flykt ökat med 47 procent, uppger Svenska Dagbladet.