Antalet migranter till Grekland minskar

29 mars 2016
Under veckan sedan avtalet mellan EU och Turkiet kom på plats har antalet flyktingar som tagit sig till Grekland minskat påtagligt. Enligt grekiska tjänstemän och hjälporganisationer är det dock för tidigt att säga huruvida minskningen skett på grund av avtalet.Läs mer