Antibiotikaresistens i EU-länder oroar

28 februari 2018

En undersökning av förekomsten av antibiotikaresistenta tarmbakterier hos fjäderfän oroar EU-myndigheter, skriver TT/GP. Bakterier med resistens mot antibiotika i form av ESBL Carba har påvisats i djur i Cypern och Rumänien.