Arbetsgivare kritiserar sociala pelaren – efterlyser evidens

7 maj 2021

Inför dagens sociala EU-toppmöte i Porto skriver Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna och Jonas Hagelqvist, vd IKEM ‒ Innovations- och kemiindustrierna, i ett kritiskt brev till statsminister Stefan Löfven om vad de kallar en skenande utveckling där allt fler lagförslag från EU hotar den svenska modellen. Som exempel nämns reglering av minimilöner på EU-nivå, nya utstationeringsregler och ett direktivförslag om lönetransparens. De är dock inte helt avvisande till nya EU-lagar utan skriver: “Om EU lagstiftar på arbetsmarknadsområdet bör alla nya initiativ på EU-nivå baseras på evidens, det ska finnas belägg för att de gör nytta.”