Arbetslösheten oförändrad i april

1 juni 2021
Uppdaterad: 1 juni 2021

Arbetslösheten i EU var 7,3 procent i april vilket är oförändrat jämfört med månaden innan. För ett år sedan var arbetslösheten dock lägre; 6,7 procent. Det uppgav Eurostat på tisdagen. I Sverige gick arbetslösheten upp något till 9,1 procent i april, för ett år sedan var den 7,9 procent.