Annons

Låg arbetslöshet planar ut

9 januari 2020
Uppdaterad: 9 januari 2020

Den minskning av arbetslösheten i EU som pågått oavbrutet sedan 2013 har planat ut och ligger på 6,3 procent. Det är den lägsta arbetslösheten som noterats sedan Eurostat började sammanställa statistiken år 2000. Den senaste året har arbetslösheten sjunkit i de flesta EU-länder, dock inte i Sverige där den ökade till 6,9 procent i november 2019.