Arbetsmarknadens parter i förnyat EU-fokus

16 januari 2017
Uppdaterad: 20 januari 2017

Eurofound, en EU-institution som arbetar för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren i unionen, har tagit fram sitt arbetsprogram för 2017-2020 och kommer fokusera på sex områden. Där ingår bland annat relationen mellan arbetsmarknadens parter, arbetsvillkor och arbete i den digitala tidsåldern.