Asylpolitik: Wikström väntar på förhandlingspart

16 november 2017

Europaparlamentet har gett Cecilia Wikström (L) mandat att gå in i förhandlingar med medlemsländerna om EU:s nya asylsystem. Medlemsländerna är dock djupt oeniga och någon gemensam förhandlingsposition från deras sida ser ut att dröja.  Parlamentet vill att asylsökande automatiskt ska fördelas på alla EU-länder och inte i första hand söka asyl i det EU-land hen anländer till först.  

EU-länder som inte följer reglerna bör hotas av att få sina EU-bidrag minskade enligt parlamentet.

– Nu när parlamentet är redo att inleda förhandlingarna uppmanar jag rådet att enas om en gemensam position så snabbt som möjligt, säger Cecilia Wikström.


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER