Asylsökande dubbelt så många

23 mars 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
Dubbelt så många asylsökande 2015 jämfört med året innan – ändå ökade inte flyktinginvandringen särskilt mycket, bara med fyra procent. Orsaken till det är att de som kom på senhösten i fjol inte hann få uppehållstillstånd före årsskiftet.Läs mer