Tolv svenskar till EU:s regionkommitté

10 december 2019
Uppdaterad: 11 december 2019

Ministerrådet godkände på tisdagen sammansättning av EU:s rådgivande regionkommitté för 2020-2025. Tolv svenska kommun- och regionalpolitiker utsågs däri bland Anders Knape (M), Karlstad och ILmar Reepalu (S), Region Skåne, se fler ledamöter (s.24).