Avtal mellan Kuba och EU

13 december 2016
Uppdaterad: 4 januari 2018

EU och Kuba skrev på måndagen under ett avtal om samarbete och politisk dialog ska få fart på relationerna. Avtalet måste ratificeras av EU-ländernas parlament för att slutligt bli godkänt.