De flesta flyktingar har lämnat grekisk-turkiska gränsen

20 mars 2020
Uppdaterad: 20 mars 2020

Antalet flyktingar vid den grekiska-turkiska gränsen har minskat betydligt. Cirka 9000 personer har lämnat området för gränspasseringar Pazarkule sedan den 6 mars, vilket innebär att antalet personer som finns kvar är cirka 1000 personer. Hur många flyktingar som befinner sig på de grekiska öarna är svåröverskådligt att sumera, enligt EU-kommissionen.