Annons

Bättre sophantering får EU-stöd

18 april 2018

Fyra nya lagar om avfallshantering och så kallade återvinningsekonomi godkändes på onsdagen av EU-parlamentet. Bland annat ska minst 55 procent av hushållens och företagens avfall återvinnas år 2025. I dag är den siffran 47 procent. Även matsvinnet ska minska med minst 30 procent fram till 2025.

– Det här höjer ambitionerna rejält för både återvinning och återanvändning inom EU. Det är väldigt bra att EU inför mål för att minska det marina skräpet och att komma tillrätta med det enorma livsmedelssvinnet, sade EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) i ett uttalande.