Annons

Bättre svenskt skolresultat – men mycket återstår

9 november 2017

Efter flera år med allt sämre skolresultat har de svenska resultaten förbättrats konstaterar EU-kommissionen i en ny mätning för 2016. Sverige ligger bättre än EU-snittet på de flesta punkter, dock inte i naturvetenskap. Andelen svenska 15-åringar som underpresterar ligger på 21,6 procent vilket är sämre än EU-snittet.

Klyftan mellan inrikes och utrikes födda nämns också som en stor utmaning i Sverige.

Kommissionen konstatera att ungas skolresultat överlag i mångt och mycket beror på den socio-ekonomiska bakgrunden.