Bättre villkor för tågpassagerare kräver EU-parlamentet

15 november 2018

Högre ersättningar vid tågförseningar, bättre villkor för handikappade och enklare att ta med cykel på tåg är de främsta kraven som Europaparlamentet antog på torsdagen inför den kommande översynen av rättigheterna för tågresenärer i EU. När medlemsländernas transportministrar enats om sina ståndpunkter inleds en slutförhandling mellan ministerrådet och Europaparlamentet.