Annons

Besviket EU-parlamentet fryser budgetförhandlingar

20 december 2019

Ledarna för partigrupperna i EU-parlamentet meddelade på fredagen att man lägger stora delar av förhandlingarna med medlemsländerna om unionens flerårsbudget för åren 2021-2027 på is. De säger i ett gemensamt uttalande att de är ”mycket besvikna” på att medlemsländerna inte kommit längre i sina förhandlingar.

”Nationella regeringar ger hela tiden EU nya uppgifter och ansvarsområden, från gränsskydd till att bekämpa klimatförändringarna […] men vi kommer inte att kunna klara detta om vi inte har en vederbörligen finansierad EU-budget”, heter det i uttalandet från EU-parlamentet som kräver långt medel till EU-budgeten än vad medlemsländerna visat sig villiga att bidra med.