Lägre priser i eurozonen

18 mars 2016
Konsumentpriserna i eurozonen sjönk med 0,2 procent i årstakt i februari.Läs mer