Biståndsorganisationer oroas över EU-budget

3 maj 2018

Att EU-kommissionen föreslår ökade anslag för utrikespolitiken i nästa flerårsbudget välkomnas av organisationer som sysslar med bistånd och utveckling. Men de befarar samtidigt att pengar som ska gå till att bekämpa fattigdom används för att uppnå EU:s egna politiska prioriteringar.

– Det faktum att migration är en prioritet bekräftar vår oro att utvecklingspolitiken successivt orienteras mot EU:s egenintressen, säger Karine Sohet på biståndsföreningarnas europeiska samlingsorganisation CONCORD.