Bråk om jämställdhetsstrategi i EU

7 december 2015
Medlemsländerna uppmanar EU-kommissionen att ta fram en ny strategi för jämställdhet efter att den nuvarande löper ut vid årsskiftet. Kommissionen har tidigare inte velat ta fram en sådan strategi. – En ny strategi är avgörande om kommissionen ska kunna arbeta mer strategiskt och långsiktigt med jämställdhet, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) i ett uttalande. ■