Annons

Brexit ger tre jämnstora ekonomier i världen

1 juni 2020
Uppdaterad: 1 juni 2020

2017 var EU:s samlade köpkraftsjusterade bruttonationalprodukt störst i världen med 18,5 procent av världens BNP. Det betyder att de 28 EU-länderna tillsammans bildade världens största ekonomi. Kinas och USAs andel av världens köpkraftsjusterade bruttonationalprodukt var 16,4  respektive 16 procent. Om Storbritanniens andel på 2,5 procent inte räknas med i EU:s andel blir ekonomierna EU, USA och Kina 2017 ungefär lika stora med ett litet övertag för Kina. Det framgår av studie från Eurostat.