Bristande rättsstatlighet oroar EU-parlamentet

1 mars 2018
Uppdaterad: 5 december 2018

Fler brott mot rättsstatsprincipen som den polska regeringens underminering av rättsväsendet, problematiken kring migranter, som integration, och diskriminering var de tre viktigaste frågorna i EU-parlamentets årsrapport över läget för de grundläggande rättigheterna i EU under 2016 som röstades fram på torsdagen.