Brister i bidragshantering för EU-medborgare

5 februari 2018

Försäkringskassan behöver förbättra sina rutiner när det gäller att hantera familjeförmåner med EU-anknytning. Det anser Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, efter en granskning, skriver Publikt.