Britter till EU: Låt oss avskaffa tampongskatten

27 oktober 2015
Brittiska regeringen lovar parlamentet efter en intensiv debatt att jobba för att ta bort momsen på hygienprodukter som tamponger eftersom de är nödvändiga och inte en lyxprodukt. Lägsta momssatsen i EU är fem procent, en sänkning till noll kräver att alla medlemsländer ger sitt godkännande.Läs mer