Annons

Calmfors: Åternationalisera finanspolitiken

24 mars 2017

Nationalekonomen Lars Calmfors anser i en Sieps-rapport att det är politiskt orealistiskt att idag föreslå en centralisering av finanspolitiska beslut inom eurozonen. Att utveckla och fördjupa EU:s bankunion för att förhindra bankkriser är en sak, och bör fortsätta, men att styra över skatter och offentliga utgifter är något helt annat menar Calmfors. Han anser att dagens regler där euroländer som missköter finanspolitiken kan bötfällas är orealistiska och bör överges. Stället menar Calmfors måste EU på annat sätt göra en ansvarsfull nationell finanspolitik mer bindande. Se rapporten här.