Cancer bakom ett av fyra dödsfall i EU

4 februari 2020

1,2 miljoner personer i EU-länderna dog under 2016 i cancer vilket motsvarade 26 procent av alla dödsfall, visar en sammanställning från Eurostat. För män var lungcancer den vanligaste formen och kvinnor bröstcancer.