Ceta börjar gälla i höst

10 juli 2017
Uppdaterad: 10 juli 2017

EU:s handelsavtal med Kanada, Ceta, kommer att börja gälla provisoriskt 21 september. Avtalet kommer att gälla provisoriskt fram till dess alla berörda parlament i medlemsländerna och Kanada ratificerat det.