Annons

Cypern, Frankrike och Belgien flest strejkdagar

11 december 2019
Uppdaterad: 11 december 2019

Antalet strejkdagar är mycket ojämnt fördelade inom Europa. Medan det varit få strejkdagar i länder som Sverige och Polen mellan 2010 och 2017 har det varit desto fler i andra. Mest antal strejkdagar per antalet anställda har Cypern, Frankrike och Belgien. Även Norge och Danmark tillhör de länder med ett högre antal strejkdagar. Sett över tid har antalet strejkdagar dock minskat i Europa, rapporterar Europafackets forskningsinstitut.