Dålig luft ett allt större problem i Polen

20 januari 2017

Luften i Polen blir allt sämre. Landet har 33 av de 50 mest förorenade städerna i Europa, enligt Världshälsoorganisationen. Gränsvärdena för när myndigheter måste utfärda officiella varningar är dessutom betydligt högre än i resten av EU, rapporterar Euractiv. Luftföroreningarna beror till stor del på den polska kolindustrin.