Danmark i EU:s soptopp

22 augusti 2019

Danmark fortsätter vara det EU-land som genererar mest så kallat kommunalt avfall – 781 kg per person under 2017 vilket är den klart högsta vikten i unionen, visar en sammanställning från Eurostat. Sverige ligger med sina 452 kg per person under EU-genomsnittet. Minst sopor generar rumänerna med 272 kg per person. Kommunalt avfall omfattar hushållsavfall, men även avfall från små företag och offentliga inrättningar. Avfall som kommer från exempelvis jordbruk och industri ingår inte.