Danmark oroas över EU-jobb

6 december 2017

Den danska regeringen lanserar i dag onsdag en handlingsplan för att få in fler danskar i EU-institutionerna. Enligt regeringen väntas exempelvis 40 procent av de knappt 400 danskarna i EU-kommissionen gå i pension under de kommande tio åren.

– Det är bekymrande att Danmark kommer ha färre danskar i EU-systemet än vad vår storlek gör gällande, sade finansminister Kristian Jensen i ett uttalande.