Dansk banktillsyn granskas av EU

9 oktober 2018

EU:s bankmyndighet EBA har inlett en utredning av hur Danmarks finansinspektion skötte tillsynen av Danske Bank sedan bankens filial i Estland misstänkts för omfattande problem med penningtvätt 2007–2015, skriver TT/NSD. Samtidigt begär visselblåsaren, Howard Wilkinson, myndigheterna i Estland och Danmark om skydd, enligt SvD.