Annons

Danska arbetskostnader högre än svenska

9 april 2018

Varje arbetad timme i Danmark kostade under 2017 motsvarande 440 kronor, vilket var högst i EU enligt Eurostat. Timarbetskostnaden i Sverige, fjärde högst i EU, var 380 kronor. Lägst var den i Bulgarien med 50 kronor. Arbetskostnad består av löner, personalutbildning, skatter, bidrag och andra utgifter.