Danskar skräpigast i EU

23 januari 2018

Danmark skapade klart mest kommunalt avfall, som främst kommer från hushållen, per person i EU under 2016, 777 kg per invånare. Det är att jämföra med EU-snittet på 480 kg. Svenskarna låg något under genomsnittet med 443 kg per person. Det visar uppgifter från Eurostat.