Danskar vill rösta om EU-medlemskap

8 juni 2016
Allt fler danskar vill liksom britterna ta ställning till fortsatt EU-medlemskap. 42 procent vill hålla folkomröstning medan 38 procent anser det vara en dålig idé. Om en sådan omröstning ägde rum i dag skulle 44 procent rösta för fortsatt medlemskap medan 37 vill att Danmark lämnar EU. Läs mer