Annons

Danske Bank förlorar i EU-domstolen i svensk momstvist

12 mars 2021

EU-domstolen dömde på torsdagen till Skatteverkets fördel mot Danske Bank i en momstvist, rapporterar Direkt/Avanza. Domstolen fann att det danska moderbolaget och den svenska filialen ska anses som två skilda beskattningsbara personer enligt EU:s direktiv för mervärdesskatt. Tvisten handlar om tjänster som moderbolaget tar betalt för av filialen.