Demokratiradio återetablerar sig i Ungern

9 september 2020

Amerikanskägda mediekanalen Radio Free Europe/Radio Liberty meddelade på tisdagen att man kommer att återuppta sin verksamhet i Ungern. Radiokanalen syftar till öppen rapportering i icke-demokratiska länder och hade sändningar till bland annat de forna kommunistländerna men slutade sin verksamhet efter murens fall. Under premiärminister Viktor Orbáns styre har pressfriheten inskränkts påtagligt. Sedan 2019 har kanalen åter utsändningar i EU-länderna Rumänien och Bulgarien