Digital EU-skatt skjuts på framtiden

5 december 2018

Under tisdagen träffades EU:s finansministrar för att bland annat diskutera den omstridda skatten på digitala företag och tjänster. Det blev dock aldrig någon diskussion, då Tyskland och Frankrike la fram en gemensam ståndpunkt om att minska omfattningen av EU-kommissionens förslag. Exempelvis vill de bara beskatta digital reklamförsäljning med tre procent istället för bolagens hela omsättning. Förslaget ska nu omförhandlas, och det är oklart när det förväntas tas upp igen.