Digitala nationella prov försenas efter EU-dom

2 mars 2021
Uppdaterad: 2 mars 2021

De digitala nationella proven som var tänkta att införas i Sverige 2023 blir försenade. Anledningen är den så kallade Schrems II-domen från EU-domstolen som underkände EU:s dataskyddsavtal med USA, skriver TT/GP.