Diskriminering mot romer – Europaparlamentet vill se krafttag

25 oktober 2017

De nekas sjukvård och utbildning. De får sin egendom förstörd och de tvångsavhysas. Det är några saker som drabbar många av de tolv miljoner romer som bor i EU. Det konstaterade EU-parlamentet i ett uttalande på onsdagen där man också uppmanade EU-kommissionen att inleda rättsprocesser mot de EU-länder som bryter mot eller inte genomför direktiv om likabehandling.

– Vi har aldrig accepterats som fullvärdiga medborgare med säkrad lika tillgång till våra grundläggande mänskliga rättigheter, sade den svenska Soraya Post (Fi) som ligger bakom uttalandet och är själv rom.

Det är upp till EU-kommissionen och medlemsländer att följa uttalandet eller inte.