Djurskyddet vid transporter ska EU-granskas

22 juni 2020
Uppdaterad: 22 juni 2020

En särskild kommitté ska undersöka påstådda överträdelser av EU: s djurskyddsregler under transport inom och utanför EU. Det beslutade  Europaparlamentet på fredagen. Den 30 ledamöter starka parlamentskommittén ska fokusera på hur EU:s regler efterföljs av medlemsstaterna och hur EU-kommissionen sköter sin övervakning i frågan. Samtliga svenska partier stödde bildandet av kommittén. Om ett år väntas kommitténs rapport bli klar.