Draghi varnar för risker för minskad tillväxt

3 februari 2016
– I början av det nya året har nedåtriskerna ökat igen mot bakgrund av en ökad osäkerhet om utvecklingen av tillväxtutsikterna i tillväxtekonomierna och volatilitet på finans- och råvarumarknaderna, sade Europeiska centralbankens chef, Mario Draghi.Läs mer