ECB ändrar varken på räntor eller stödköp

20 januari 2017

Europeiska centralbanken beslutade på torsdagen att lämna räntorna oförändrade. Styrräntan är 0,00 procent och depositionsräntan är -0,40 procent, skriver Yle. Europeiska centralbankens råd räknar med att bankens viktigaste räntor kommer att förbli på nuvarande eller lägre nivåer under en längre tidsperiod. Det här kommer att pågå minst lika länge som bankens stödköp av statsobligationer och andra tillgångar kommer att fortsätta.