ECB begär in Brexit-nödplaner

11 maj 2016
Europeiska centralbanken kräver att europeiska storbanker tar fram krisplaner i det fall britterna röstar för att lämna EU. Läs mer